Wie zijn wij 

Wij zijn The Queer Agency, gevestigd te Kloveniersburgwal 79, Amsterdam. Ons webadres is www.thequeeragency.nl

Welke data verzamelen we

Contactfurmuleren

Ten behoeve van het veilig faciliteren van communicatie middels onze website verzamelen wij gegevens. We verzamelen de gegevens die worden ingevuld en het ip-adres van de verzender in de bestrijding van spam.

Cookies

Wanneer onze website voor het eerst wordt bezocht, óf voor het eerst sinds een maand, zal middels een pop-up aan de bezoeker gevraagd worden of de bezoeker zich wil inschrijven voor de nieuwsbrief. Om te voorkomen dat deze melding bij elk bezoek opnieuw weergeven wordt, gebruiken wij cookies. Deze cookies worden na één maand verwijderd.

Analytics

Wij willen het bezoek aan onze website optimaliseren. Daarom verzamelen wij anoniem bezoekersdata via Google Analytics.

Met wie delen we data

Jouw data wordt met niemand anders gedeeld dan de ontvanger van de berichten en de verstuurder van de nieuwsbrief.

Hoe lang bewaren wij data

Als een bezoeker ons een bericht stuurt, dan wordt diens data maximaal drie jaar bewaard op onze mailservers.

Als een bezoeker zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan wordt diens data bewaard totdat de betreffende bezoeker aangeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen.

Welke rechten hebben bezoekers

Bezoekers behouden hun recht tot inzage van hun data en hun recht op vergetelheid. Bezoekers dienen schriftelijk aanspraak te maken op dit recht. The Queer Agency heeft vanaf dit moment 30 dagen om gehoor te geven aan dit verzoek.